Možnosti spolupráce, podpory, dobrovolnictví

Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou... A pevně věříme, že takových lidí je víc.
 
Pevně věříme, že tímto způsobem se brzy najde dostatečné množství dárců, aby se z nevelkého daru jednotlivce stala částka, ze které bude možné zabezpečovat mimořádné výdaje, které postižené děti potřebují, např. individuální výukové pomůcky či speciální léčebné metody apod. Pokud se rozhodnete pro tuto formu podpory použijte, prosím, k zadání trvalého příkazu následující údaje:
 
Číslo účtu: 1130310001 / 2250
Specifický symbol: 111
 

Zvýhodnění dárců

Fyzické osoby

Podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu. Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.
 

Právnické osoby

Podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu. Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč. Abychom mohli identifikovat dárce, kteří si přejí této možnosti využít, je nutné:
  1. zadat jako variabilní symbol rodné číslo dárce a
  2. vyžádat si zaslání písemné darovací smlouvy. 
ABC o.p.s. osvobozeno od daně darovací. Veškeré dary, které sdružení získá, tak mohou být v nezdaněné výši využity na pomoc dětem. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!