Čínská medicína

Základem Tradiční Čínské Medicíny (dále TČM) je celostní přístup k člověku. Její teorie energie čchi (QI), základních složek energie jin – jang (YIN – YANG) a teorie pěti prvků tvoří základ této meody.
Celostní přístup je charakterizován rčením "Vše souvisí se vším.". Západní medicína rozdělila člověka na jednotlivé kusy a pokud nastane problém, léčí jen jeho část, na které se projeví důsledek nějakého stavu. U TČM je tomu jinak. Jednotlivé části těla – buňky, orgány apod. spolu velmi úzce spolupracují a jsou na sobě závislé a svými funkcemi vytváří celek. Člověk tedy není jen seznamem jednotlivých částí, ale je brán v globálním pohledu jako originální organismus.
Čchi (QI) je prazákladem všeho dění nejen v člověku, ale ve vesmíru vůbec. Jin a jang jsou její části. Jejich rovnováha a harmonie je stavem zdraví. Pokud dojde k nějaké disharmonii či blokaci nastává stav nemoci. Čchi koluje v akupunkturních drahách, které mají vztah k orgánům v těle. Tady bych použil stať, kterou jsem slyšel na jednom semináři a moc se mi líbila. Odpůrci teorie o energii a akupunkturních drahách tvrdí, že neexistují, protože dosud nebyly anatomicky prokázány např. pitvou. Ano, ale myšlenka se v mozku  při pitvě také nenalezne.
Pět prvků představuje systém, kterým je osvětlováno veškeré dění. Ke každému prvku jsou přiřazeny tělesné a smyslové orgány, roční doby (Číňané jich mají pět), životní etapy, chutě, barvy, vůně, emoce, rozumové projevy, atd. Jednotlivé prvky jsou spolu ve vztahu vzájemné podpory, kontroly či tlumení. Tyto vztahy jsou velmi důležité při vyrovnávání čchi v orgánech, protože léčíme nějaký problém a přitom nepůsobíme přímo na něj.

Komplexní přírodní léčba v podobě Tradiční Čínské Medicíny je léčba bez vedlejších účinků, která řeší příčinu problému a ne jen jeho důsledek. Je tedy velmi úspěšná i u nemocí, které jsou jinak označeny za „těžko léčitelné či neléčitelné“. V léčebných postupech dominuje fytoterapie, tedy bylinná léčba. Ostatní metody, jako je akupresura, akupunktura, úprava dietetiky, cvičení, atd. jsou pomocné metody, které bylinnou léčbu vhodně doplňují dle zdravotního stavu klienta.
Metodami diagnostiky (pozorování, naslouchání, dotazování, palpace, diagn. jazyka a pulsu), které používá TČM lze určit přesně příčiny Vašich potíží. Celostní přístup k člověku zaručuje, že léčba je tvořena zcela individuálně, tzv. šitá na míru. V praxi to znamená, že užíváte jen to, co je pro Váš organismus v daný okamžik a pro daný stav to nejlepší a nejúčinnější. To platí jak pro dospělé, tak pro děti všech věkových kategorií.

Pár zajímavostí: čínská medicína rozeznává 32 druhů pulsů v několika úrovních; nejstarší dochované známky o diagn. jazyka pochází z 16.stol. př. n. l.; velmi komplexně zpracovaná kniha, ze které mimo jiné TČM vychází se datuje zhruba do 27 stol. př. n. l. a pár stovek let předtím se dochovaly písemné zprávy o akupunktuře a fytoterapii; nejstarší dochovaný akupunkturní model člověka pochází ze 6. stol. n. l., je hliněný; atd. smile